Adwokat Zakopane

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od:

  • ­nakładu pracy adwokata,
  • charakteru sprawy, w tym: jej czasochłonności, zawiłości, obszerności sprawy, wielości stron uczestniczących w sprawie, nietypowości(precedensowy charakter sprawy),
  • ­wartości przedmiotu sprawy,
  • rodzaju dóbr podlegających ochronie: dobra materialne, wolność człowieka,
  • miejsca prowadzenia sprawy,
  • ­terminowości zlecenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stanowi określoną z góry kwotę wynagrodzenia, w ramach której kancelaria wykonuje umówioną z Klientem usługę prawną


Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy adwokata.


Wynagrodzenie z premią za sukces      

Honorarium obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie dodatkowe, tzw. premię za sukces. Premia podlega zapłacie przez Klienta w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych,

a także kosztów dodatkowych np. kosztów sporządzenia opinii rzeczoznawcy,

tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych,

wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.

Copyright ©2016 Kancelaria adwokacka Adwokat Zakopane Magdalena Dorula, All Rights Reserved. eJanosik.pl