Prawo rodzinne i opiekuńcze

 
  • reprezentowanie w sprawach o alimenty,
  • reprezentowanie w sprawach o rozwód i separację,
  • pomoc prawna w sprawach o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • reprezentowanie w sprawach o ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim,
  • reprezentowanie w sprawach o podział majątku wspólnego,
  • prowadzenie postępowań o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich,
  • reprezentowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • prowadzenie spraw o przysposobienie.
Copyright ©2016 Kancelaria adwokacka Adwokat Zakopane Magdalena Dorula, All Rights Reserved. eJanosik.pl