Prawo pracy


  • sprawy o ustalenie stosunku pracy;
  • sprawy o przywrócenie do pracy;
  • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
  • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;
  • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
  • sprawy o dyskryminację i mobbing;
 
Copyright ©2016 Kancelaria adwokacka Adwokat Zakopane Magdalena Dorula, All Rights Reserved. eJanosik.pl