Prawo karne

 
  • obrona oskarżonego oraz obwinionego na wszystkich etapach postępowania karnego,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego,
  • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia,
  • reprezentowanie w sprawach wykonywania kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • reprezentowanie w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.
 
Copyright ©2016 Kancelaria adwokacka Adwokat Zakopane Magdalena Dorula, All Rights Reserved. eJanosik.pl