Prawo cywilne

 
 • reprezentowanie w sprawach o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej, czynów niedozwolonych,
 • reprezentowanie w sprawach o bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, podział nieruchomości do użytkowania oraz dopuszczenie do współposiadania,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości oraz uwłaszczenie,
 • reprezentowanie w sprawach o ustanowienie służebności, w tym służebności drogi koniecznej,
 • pomoc prawna w sprawach o naruszenie prawa własności oraz naruszenie posiadania,
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zapłatę zachowku, wykonanie zapisu,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy wieczystoksięgowe
Copyright ©2016 Kancelaria adwokacka Adwokat Zakopane Magdalena Dorula, All Rights Reserved. eJanosik.pl